Hvad betyder de forskellige betegnelser på træpiller for kvaliteten

Når træpiller er mærket som A1 eller A2, refererer det til kvalitetsklassificeringen af træpillerne i henhold til de europæiske standarder. Her er en forklaring på betydningen af hver kvalitetsklasse:

A1
Træpiller i kvalitetsklasse A1 opfylder de højeste standarder for brændværdi, lavt fugtindhold og lavt askeindhold. Disse træpiller er normalt fremstillet af rent træ uden tilsætningsstoffer eller bindemidler. De har en høj brændværdi og producerer minimal aske og røg under forbrænding. A1-træpiller er velegnede til brug i både private og kommercielle opvarmningssystemer.

A2
Træpiller i kvalitetsklasse A2 er af en lidt lavere kvalitet end A1-træpillerne. De kan indeholde en smule højere fugtindhold og askeindhold sammenlignet med A1-træpillerne. A2-træpiller kan stadig bruges som brændstof, men de kan have en lidt lavere brændværdi og producere lidt mere aske og røg under forbrænding. Der findes også EnPlus A2 som opfylder strengere kvalitetskrav og er meget velegnede til brug som brændstof i pillefyr og -kedler.

EnPlus
Mærket er en certificering, der anvendes til at angive kvaliteten og standarden for træpiller. Det er en internationalt anerkendt standard, der sikrer, at træpillerne opfylder visse kriterier for produktion, håndtering og brændværdi.

For at opnå EnPlus-certificeringen skal træpilleproducenter opfylde strenge kvalitetsstandarder, herunder specifikationer for brændværdi, fugtindhold, askeindhold og mekanisk holdbarhed. Derudover skal producenterne overholde strenge sporbarheds- og dokumentationskrav for at sikre gennemsigtighed og kvalitetssikring i hele produktionsprocessen.

Når du køber træpiller med EnPlus-mærket, kan du være sikker på, at du får et produkt af høj kvalitet, der er egnet til effektiv opvarmning og miljøvenlig brug.

Certificeringen omfatter forskellige parametre, herunder træpilleproduktion, råmaterialekvalitet, energiindhold, askeindhold og fugtighedsniveau. Enplus A1 og EnPlus A2 certificerede træpiller sikrer en effektiv forbrænding, lavt askeindhold og minimalt vedligeholdelse af pilleovne og -kedler. EnPlus-mærket garanterer, at træpillerne er fremstillet af rent træ uden tilsætningsstoffer eller skadelige stoffer. Det sikrer også, at produktionen af træpillerne er bæredygtig og miljøvenlig. Se vores træpiller her

Vores anbefaling!

Køb EnPlus A1 hvis du har pilleovn eller et mere følsomt pillefyr, eller bare vil have mindst muligt aske og bøvl med det. EnPlus A2 er tæt på at være lige så godt, men ikke helt. Lidt mere aske. Som udgangspunkt køb ikke træpiller der ikke har EnPlus mærket.

Læs mere om mærkningen her